"ይማሩ" ዝተብሃለ መድረኽ

ናይ KG-12 STEM ትምህርትታት ክምኡእውን ናይ ቋንቋ ስልጠና ዝህብ ተምሃሪ ተኮር መድረኽ እዩ። 

“ይማሩ” ብዩቲዩብ ቻናል ፣ ብድሕረ-ገፅ ን ብሞባይል አፕሊኬሽን ኣቢሉ ንተምሃሮ ዘረድእ መድረኽና እዩ። ኣብ ይመሃሩ ናይ KG-12 STEM ትምህርትን ናይ ቋንቋ ስልጠናን እናሃነፅና ንርከብ፡፡

 

እናዓበና እንትንኸይድ ናይ ሞያ ትምህርቲ ፣ ላዕለዋይ ትምህርትን ናይ ግሊ ዕብየት ዝድግፉ ካልኦት መድረኻት ከም እነጠቓልል ተስፋ ንገብር፡፡

ኣጠቓቐምኡ ቐሊል

ናይ ይማሩ አፕሊኬሽን 

ብስትሪሚንግ "streaming" ፍሉጣት ዝኾኑ አፕሊኬሽናት ዝጥቀሙሉ ሜላታት ኣብ ጥቅሚ ብምውዓል ቀሊልን ብዙሕ ትምህርትታት ናይ ምምሕልላፍ ብቕዓት ዘለዎን እዩ። ብዘይምንም ፀገም ቪዲዮታትና ዳውንሎድ ብምግባር ከም ዝደለይዎ ምርኣይ ይኽእሉ እዮም።

 

እቲ አፕሊኬሽን ካብ ግዘ ናብ ግዘ ስለዝመሓየሽ ምስ ድርጅትና ሓቢሩ ዝዓቢ እዩ። 

ተበፃሕነት ዘለዎ

ይማሩ ብደረጃ መረብ

ብዝኾነ ዓይነት ስማርት ናይ መራከቢ መሳርሕታት ክርከብ ዝኽእል እንትኸውን ትምህርትታት "ስትሪም" ምግባር ትኽእሉ ኢኹም።

ኢንተርኔት እንተዘይህሉኸ?

ኢንተርኔት ዘይብሉ ናይ ትምህርቲ ጣብያ

ናይ ኢንተርኔትን ናይ ዳታን ፈነወ ኣብ ኢትዮጽያ ሎሚ እውን ተበፃሕነት ይጎድሎ እዩ። እዚ ፀገም ንምፅዋር ናይ ዲጂታል ትምህርቲ ንኹሉ ንምብፃሕ ብኻሊእ ዓይነት ቴክኖሎጂ ንጥቀም። 

ኣናእሽቶ ሰርቨራትን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርትታትን ተምሃሮን ኣብ ዝርከቡሉ ቦታታት ብምግጣም ትምህርትና ብዘይ ምንም ኢንተርኔት ዳውንሎድ ንምግባር የኽእል። እዚኦም ሰርቨራት አጠቃቅምኦም ቀለልን በቀሊሉ ዘይበላሸዉ እዮም።