ብሓባር ንስራሕ 

ዓለባ ሳሬትያ እንተ ሓቢራሲ ኣንበሳ ይኣስር

ግዘኦም ይወፍዩ

ንዓና ዝጠቕሙ ሓሳባት ኣለዎምዶ? ንዓና ዝረድእ ድርጅት ትፈልጡ ወይ ትመርሑ ዶ? ነዑ! ሓቢርና ንስራሕ!

ኣባና ኢንቬስት ይግበሩ

ብገንዘቦም ንዓና ብምድጋፍን ናይ ክብሪ ስፖንሰር ብምኳን ናይ ትምህርቲ ተበፃሕነት ክተቅርቡ ትኽእሉ ኢኹም! ንዑ! ሓቢርና ንስራሕ!

ብፍልጠቶም ይደግፉና

ብትምህርቶም በርቲዖም ፍልጠት ከወፍዩ ይደልዩዶ? ዝተምሃርዎ ንሚልየናት ምምሕልላፍ ይደልዩዶ? ብዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ቋንቋታት ስለንምህር ኩል ግዘ እንተኾነ ናቶም ድጋፍ ንደሊ ኢና። ንዑ! ሓቢርና ንስራሕ!